Nhà báo để lại duy nhất 1 suất ngoại giao căn góc không chênh thanh hà mường thanh!!!