Cần bán nhanh căn hộ 24, 26 tòa hh02-1a thanh hà cienco 5, nhìn hồ.